بررسی بلک لیست

آنالیز رایگان سئو سایت

وضعیت قرارگرفتن سایت در بلک لیست


درج آدرسCaptcha

وضعیت قرارگرفتن سایت در بلک لیست

به کمک این ابزار می توانید بررسی کنید که آیا سایت شما در بلک لیست قرار گرفته است یا خیر؟ و در کدام یک از بلک لیست های معروف قرار گرفته؟ بلک لیست ، قواعد و استانداردهایی هستند که سطح و نوع خطا در سایت را مشخص می کنند. برای اینکه بتوانید یک سایت عالی و بدون مشکل داشته باشید و شاهد رشد و ترقی آن باشید باید دارای کمترین خطا باشد. به همین دلیل نباید در بک لیست قرار بگیرد. ابزار بررسی قرار گرفتن سایت در بلک لیست سایت شما را در 27 دیتاست مختلف بررسی می کند.


سئوبهینه
آنالیز سایت