ابزار بررسی تعداد کلمات یک متن

آنالیز رایگان سئو سایت

شمارشگر کلمات متن

متن یا پاراگراف را وارد کنید:نتیجه

کل کلمات: 0 | کل کاراکترها: 0


شمارشگر کلمات متن

برای بررسی تعداد کلمات مورد استفاده در محتوای یک صفحه وب ، از ابزار شمارشگر تعداد کلمات متن استفاده کنید. خیلی راحت با کپی متن درون باکس مشخص شده ، کل کلمات و کاراکترهای محتوا شمارش و تعیین خواهند شد.

هرچند که تعداد کلمات نمی تواند ملاک کیفیت محتوا باشد ، اما یکی از فاکتورهای مهم در تولید محتوا به شمار می رود.

چرا شمارش کلمات متن اهمیت دارد؟

اهمیت شمارش کلمات متن ، می تواند به خاطر تاثیر آن در بالا بردن نسبت متن به کد باشد که یکی از فاکتورهای موثر در سئو سایت به شمار می رود. خروجی این ابزار به شما کمک می کند تصمیم بگیرید که آیا باید محتوای خود را بهبود ببخشید یا خیر. مهم ترین صفحات وب  سایت شما باید حاوی محتوای متنی کافی برای هدف قرار دادن چند کلمه کلیدی و به کار بردن عبارات کلیدی طولانی باشد. از نظر سئو ، محتوایی که بالای 1000 کلمه مفید دارد ، مناسب خواهد بود.

همچنین ابزار شمارش تعداد کلمات ، به پژوهشگران و محققین جهت نوشتن مقالات و متون مورد نظر کمک می نماید. همچنین این ابزار به شرکت های ترجمه ، جهت شمارش دقیق کلمات و اعلام هزینه به مشتری مورد استفاده قرار می گیرد.

یکی دیگر از خروجی های این ابزار ، شمارش تعداد کاراکترهای استفاده شده در محتواست. که می تواند به شما دید درستی از میانگین کاراکترهای هر کلمه بدهد.

از کاربردهای این ابزار می توان به تعیین چگالی کلمه کلیدی در متن اشاره داشت. طبیعتا شمارش تعداد کلمات کلیدی بصورت دستی ساده است و خروجی که این ابزار به شما می دهد ، تعداد کل کلمات است که از تقسیم تعداد عبارات کلیدی بر عدد بدست آمده ، می توان چگالی کلمات کلیدی را محاسبه کرد که معمولا باید عددی بین 2 تا 2.5 درصد باشد.


سئوبهینه
آنالیز سایت